We czwartek 2 lutego Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego odwiedził mirowskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem wizyty było oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczo gaśniczego finansowanego bądź współfinansowanego ze środków samorządu województwa.

W 2022 roku do gminnych jednostek z Bieszkowa Górnego, Rogowa oraz Mirowa Starego trafił sprzęt ochrony osobistej strażaka o łącznej wartości ponad 60 tys. zł. Druhowie zostali doposażeni w nowoczesne ubrania ochronne, hełmy, rękawice oraz obuwie. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Bieszkowie Górnym zakupiła nowoczesny zestaw do ratownictwa drogowego o wartości blisko 60 tys. zł. Zakup był współfinansowany ze środków województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.