Zapraszamy Mieszkańców do udziału w Konkursie "Najpiękniejszy ogród w Gminie Mirów". Zgłoszenia przyjmowane są do 21 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Mirowie, telefonicznie pod nr 48 628 38 89.

Powołana przez Wójta Gminy Komisja Konkursowa będzie wizytować ogrody między 22 a 25 sierpnia br.

Laureaci, którzy w Konkursie zdobędą I, II, II miejsce oraz wyróżnieni mogą powtórnie wziąć w nim udział po 2 latach karencji.

W załączeniu znajduje się Regulamin Konkursu.

Regulamin