Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie uprzejmie informuję , iż zapisy na zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych  z Radomskiego Banku  Żywności trwają do dnia  24.07.2023 .

Zapisy jak i również wydawanie skierowań - po wcześniejszej analizie sytuacji życiowej petenta , odbywają się w GOPS w Mirowie .