Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, informuje o uruchomieniu linii autobusowych na ten rok dofinansowanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego.

1430 100 U
Mirówek – Mirów Nowy – Mirów Stary – Zbijów Mały – Zbijów Duży – Mirów – Rogów – Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe – Sadek – Barak – Szydłowiec

mirowek mirow nowy mirow stary zbijow maly zbijow duzy mirow rogow bieszkow dolny gasawy rzadowe sadek barak szydlowiec 1024x667