Wójt Gminy Mirów informuje, że Urząd Gminy Mirów prowadzi starania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy kolejnej puli przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiących główny element systemu oczyszczania ścieków domowych w gminie Mirów.

W związku z powyższym, celem oszacowania orientacyjnych kosztów projektu, zapotrzebowania na środki finansowe oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych, Wójt zaprasza wszystkich zainteresowanych właścicieli (zarządców) nieruchomości do składania deklaracji udziału na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 15.04.2024 r.

W przypadku przyznania środków o umieszczeniu na liście beneficjentów decydować będzie kolejność złożenia deklaracji.

DEKLARACJA