„Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – zakończenie inwestycji.

W maju 2024 r. przedstawiciele Gminy Mirów oraz głównego Wykonawcy - firmy Blanca Plus Sp. z o.o. podpisali protokół odbioru robót dotyczących zadania pn. „Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Część II – Modernizacja gminnego ujęcia wody w miejscowości Mirówek.” Łączna wartość wykonanych robót przy modernizacji stacji w Mirówku (z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego) zamknęła się w kwocie 2 323 920,00 zł
Wcześniej Beneficjent zrealizował część I zadania tj. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mirów Stary” za łączną kwotę 240 620,10 zł (wykonanie robót budowlanych i koszty inspektowa nadzoru) – protokół końcowy odbioru robót dla I części został podpisany w marcu 2023 r.
Zgodnie z zawartą umową Województwo Mazowieckie przeznaczyło na ten cel łącznie 1 003 677,85 zł w formie dotacji (do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia).
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Mazowieckiego większość gospodarstw domowych z terenu Gminy zasilana jest w wodę pitną z nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w Mirówku na działce nr ew. 44/5, rozbudowanej o 2 zbiorniki retencyjne, szczelny zbiornik odparowujący oraz niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z przebudowanym budynkiem technologicznym, w tym agregat prądotwórczy zabezpieczający obiekt przed skutkami przerw w dostawie energii.
20240626 115824
20240626 115719
 Screenshot 2024 06 26 14 59 46 33 4a24d271e133915ae237d4bec6ffe368