Urząd Gminy w Mirowie informuje, że próbki wody pobrane w dniu 24.06.2024r przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szydłowcu z wodociągu publicznego w Zbijowie Dużym zaopatrującego miejscowości Zbijów Duży i Zbijów Mały nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.

Woda nadaje się do spożycia!