Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej można zgłaszać poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przed wypełnieniem wniosku w aplikacji warto zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku i przegotować potrzebne dokumenty (dane logowania do eWniosekPlus i IRZ Plus, numer identyfikacyjny producenta rolnego, dane o ubezpieczeniu gospodarstwa, zdjęcia obrazujące straty z powodu suszy (jpg, rozmiar do 2 MB (dodanie zdjęć nie jest obowiązkowe).

Pamiętaj! Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany.

Wniosek można złożyć na  stronie „Zgłoś szkodę rolniczą”. https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Ważna informacja! Szacowanie strat przez Komisję Gminną

Na wniosek rolnika dopuszcza się szacowanie strat przez Komisję Gminną. Aplikacja dla gmin uruchomiona zostanie w sierpniu, dlatego zasadnym jest, aby składać wnioski indywidualnie przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Szkody spowodowane suszą będą oszacowane przez Komisję Gminną w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisja Gminna będzie sporządzać raport z oszacowania szkód za pomocą publicznej aplikacji uruchomionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód nie później niż do 15 października br. oraz przekaże Wojewodzie Mazowieckiego uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu.

Do wniosku do Komisji Gminnej do szacowania strat producent rolny dołącza:

  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
  2. W przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Informacja i przyjmowanie wniosków realizowane będzie w Urzędzie Gminy w Mirowie, w sekretariacie i pok. 16 i 17.

Tel. Kontaktowy: 48/ 628-38-89 w. 27 i 25.

WNIOSEK WERSJA PAPIEROWA