Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów, iż od dnia 03.08.2023r. rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym według następującego harmonogramu:

 

03.08.2023r. (czwartek) w godz. 800-1400  miejscowości:

- Mirów Stary

- Mirów Nowy

- Rogów

- Zbijów Mały

- Zbijów  Duży

 

04.08.2023r. (piątek) w godz. 800-1400  miejscowości:

- Mirówek

- Bieszków Dolny

- Bieszków  Górny

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIA Z GOPS