W środę, 22 kwietnia Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oficjalnie przekazał gminnym podstawówkom 25 nowych komputerów. Sprzęt został zakupiony na potrzeby nauczania zdalnego i docelowo ma być wypożyczany uczniom, którzy nie posiadają własnych urządzeń. W najbliższych dniach komputery trafią do najbardziej potrzebujących. Warto podkreślić, iż zakupiony sprzęt został wyposażony w niezbędne oprogramowanie. Oprócz systemów operacyjnych komputery posiadają także oprogramowanie Microsoft Office, pakiety antywirusowe oraz wiele innych narzędzi. Wartość zakupu to 60.000,00 zł, a całość kosztów zostanie pokryta ze środków unijnych.

Na początku kwietnia bieżącego roku Gmina Mirów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu  w ramach programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W związku z tym, że złożona aplikacja uzyskała akceptację jednostki wdrażającej, Gmina mogła zrealizować zadanie. Po przywróceniu normalnego systemu nauczania sprzęt trafi do szkolnych pracowni komputerowych.