W związku z wykryciem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanego w gminie Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego i przasnyskiego, za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (ASF) uznaje się teren obejmujący w powiecie szydłowieckim w gminie Mirów miejscowości: Mirów, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Rogów, Zbijów Mały.

Prosimy o przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Ulotka

ASF1

ASF2