Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania był przymusowy pobór do armii rosyjskiej tzw. branka, przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim. Powstanie styczniowe było jednym z największych zrywów niepodległościowych w XIX wieku, na który złożyło się około 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców. Walki trwały do jesieni 1864 r.   

 

      22 stycznia 2022 r. nasza szkoła już po raz XIII gościła uczestników Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r. Szydłowiec – Wąchock    21-23 I 2022r., którego organizatorem był Związek Strzelecki, na czele z komendantem głównym Związku Strzeleckiego st. insp. Romanem Burkiem.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Mirów p. Artur Siwiorek oraz radny Zbijowa Małego p. Jacek Kiełbasa.
Pierwszym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu naszych uczniów pod kierunkiem p. Pauliny Kalugi. Następnie miały miejsce przemówienia: dyrektor szkoły pani Marzanny Błach i Wójta Gminy Mirów pana Artura Siwiorka oraz Komendanta Marszu st. insp. Romana Burka. Kulminacyjnym punktem, była prelekcja na temat powstania styczniowego, którą wygłosił pan Lechosław Wąsik. Na zakończenie, wszystkich gości i uczestników uroczystości zaproszono na poczęstunek. W przyszłym roku z inicjatywy Wójta Gminy Mirów     p. Artura Siwiorka w 160 rocznice powstania styczniowego zostanie na placu szkolnym w Zbijowie Małym odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Prendowskiemu – lokalnemu bohaterowi.