Komisje Rady

Komisja Rewizyjna
1. Arkadiusz Bilski,
2. Janusz Chruściel,
3. Magdalena Młudzińska,
4. Mieczysław Zdziech


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Janusz Chruściel,
2. Mieczysław Zdziech
3. Emil Czubak


Komisja ds. Zadań Gospodarczych i Finansów
1. Jan Siedlecki,
2. Jacek Kiełbasa
3. Arkadiusz Bilski
4. Janusz Chruściel

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
1. Mieczysław Zdziech
2. Mirosława Kępas
3. Jan Siedlecki
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
1. Jacek Kiełbasa
2. Magdalena Młudzińska
3. Mirosława Kępas

Przewodniczący Komisji Rady Gminy
1. Komisja Rewizyjna – Arkadiusz Bilski
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Janusz Chruściel
3. .Komisja ds. Zadań Gospodarczych i Finansów – Jan Siedlecki
4. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Zdziech Mieczysław
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Jacek Kiełbasa