ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WYMIANY KOTŁÓW.

W związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.