Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy dokonywać na rachunek bankowy gminy Mirów: 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział Radom Filia Mirów

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Cała Polska śpiewa dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin, a z nią Radosne Nutki z PSP w Mirowie. Dziś wracamy wspomnieniami do koncertu, który odbył się  w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie, podczas którego można było usłyszeć utwory dedykowane Papieżowi –Polakowi.
ŚW. JANIE PAWLE II CZUWAJ NAD CAŁYM ŚWIATEM

 https://www.youtube.com/watch?v=VrbuSgwUqac


W związku z ukazaniem się informacji o potencjalnej możliwości uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych informuję, że do 22 maja 2020 roku placówki w Gminie Mirów będą nieczynne.

Ochotnicze Straże Pożarne pełnią niezwykle ważną rolę w systemie funkcjonowania kraju.Wy Strażacy Ochotnicy zawsze stawiacie się na wezwanie, gdy komuś dzieje się krzywda. Jest to wyraz największego poświecenia i bezinteresowności. Za tę wyjątkową służbę należą się Wam wyrazy największego uznania.

W środę, 22 kwietnia Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oficjalnie przekazał gminnym podstawówkom 25 nowych komputerów. Sprzęt został zakupiony na potrzeby nauczania zdalnego i docelowo ma być wypożyczany uczniom, którzy nie posiadają własnych urządzeń. W najbliższych dniach komputery trafią do najbardziej potrzebujących. Warto podkreślić, iż zakupiony sprzęt został wyposażony w niezbędne oprogramowanie. Oprócz systemów operacyjnych komputery posiadają także oprogramowanie Microsoft Office, pakiety antywirusowe oraz wiele innych narzędzi. Wartość zakupu to 60.000,00 zł, a całość kosztów zostanie pokryta ze środków unijnych.

Szanowni Państwo, od środy 15 kwietnia rozpoczynamy dystrybucję darmowych maseczek dla mieszkańców Gminy Mirów. W pierwszej transzy chcemy zaopatrzyć osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem, czyli te, które ukończyły 60 rok życia. Przed Państwa posesjami pojawią się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt, maseczki zostaną zapakowane w torebki jednorazowe, a następnie pozostawione w skrzynkach na listy lub w przypadku ich braku powieszone na ogrodzeniu posesji.