Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie - Dział świadczeń rodzinnych informuje, że w dniu 31-01-2022r. z uwagi na odbywające się szkolenie pracownika, w godzinach od 8-12 petenci nie będą obsługiwani.

DRODZY CZYTELNICY!

Informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie

Od stycznia 2022 r.

jest czynna również 

w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 do 12:00.

Serdecznie zapraszamy !

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

      Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania był przymusowy pobór do armii rosyjskiej tzw. branka, przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim. Powstanie styczniowe było jednym z największych zrywów niepodległościowych w XIX wieku, na który złożyło się około 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców. Walki trwały do jesieni 1864 r.   

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków  Dolny, Bieszków Górny, Rogów, Mirów Stary, Mirów Nowy, Mirówek, Osiny  Majorat,  że dnia 18 stycznia 2022r. (wtorek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

Od poniedziałku 10 stycznia Urząd Gminy Mirów rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenie w ramach Dodatku Osłonowego. Wnioski będzie można składać w Punkcie Konsultacyjnym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Mirów. Wniosek wraz z instrukcją można pobrać w siedzibie Urzędu lub ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Więcej informacji na temat Dodatku Osłonowego znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy