Urząd Gminy Mirów informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku właściciele nieruchomości, a także przedsiębiorcy zobowiązani są do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji, a także wzory ich wypełniania dostępne są pod niniejszym komunikatem, a także w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Mirów (sala konferencyjna).

W dniu 28 lutego 2020 r. w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. Do konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym przystąpiły dwie uczennice: Agata Kępas klasa III i Maja Zaborska klasa V. Uczennice przygotowywane były pod kierunkiem pani Joanny Drabik i pani Agnieszki Zaborskiej.

Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II  w Mirowie wzięła udział w projekcie "Szkoły i przedszkola przyjazne diabetykom" dofinansowany ze środków PFRON, dzięki któremu Ogólnopolska Federacja i Organizacja Pomocy Dzieciom  i Młodzieży Chorym na Cukrzycę zorganizowała na teranie naszej placówki  szkolenie dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej. Zostało ono przeprowadzone w dniu 24.02. 2020r. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była pani Magdalena Kępas.  Głównym celem szkolenia było zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników  szkoły na temat cukrzycy – istoty tego schorzenia oraz jego objawów, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w szkole oraz poprawę jakości ich życia.