Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Wójt Gminy Mirów ogłasza rekrutację dzieci do Żłobka Gminnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

W celach rekrutacyjnych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mirów  do dnia 14 lipca 2020 roku następujące dokumenty:

Dobiega końca budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym. Roboty są wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy Mirów. Docelowo powstanie kilka nowych miejsc parkingowych, poprawi się również estetyka przestrzeni wokół obiektu.

W minioną środę 26.06.2020 r. Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek podpisał trzy umowy na dofinansowanie gminnych projektów.

W radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Już wiemy, że do kasy gminnej trafi 20.000,00 zł. na termomodernizację siedziby OSP Rogów.

 

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
za 2020 rok.

Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać
za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Gmina Mirów  zwraca się z prośbą o podawanie odczytu wodomierza/wodomierzy, wg aktualnych wskazań. Odczyt prosimy przekazać do dnia 30.06.2020 za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 48 6283889 w. 27. Po tym terminie będą wystawiane faktury prognozowe z uśrednionym stanem licznika z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Mirów (22.06.2020 r.) radni powołali p. Iwonę Kilianek na stanowisko Skarbnika Gminy Mirów. Nowo powołana Skarbnik ma 46 lat i od dłuższego czasu jest związana  z samorządem. W latach 2006 – 2019 pełniła funkcję Sekretarza Gminy Skaryszew a ostatnio pracowała na samodzielnym stanowisku księgowym w jednym z zakładów budżetowych  Miasta Skaryszew. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest świetnym fachowcem w dziedzinie JST. Iwona Kilianek zastąpi na stanowisku wieloletnią Skarbnik – Bożenę Kuźdub, która z dniem 18 maja 2020 r.  odeszła na zasłużoną emeryturę.

Na 2020 rok samorząd zaplanował kilkanaście istotnych inwestycji. Część z nich już jest w fazie realizacji, niebawem będą ogłaszane kolejne przetargi. W tym roku do budżetu Gminy Mirów trafi znaczna ilość środków zewnętrznych, co znacznie zwiększy zakres planowanych prac.

Na pewno w tym roku zrealizowany będzie remont drogi gminnej Mirów Stary „Kopalnia”. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dotacji 45 tys. zł. Ponadto  Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy drogi gminnej Rogów – Bieszków Górny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli nasz wniosek zostanie pozytywnie oceniony, można się spodziewać również tej inwestycji.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego postawił na ochronę strażaków przed koronawirusem. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostały doposażone w sprzęt ochrony osobistej.  Wśród asortymentu znalazły się lekkie hełmy, ubrania bojowe, kombinezony ochronne, okulary, maseczki czy płyn do dezynfekcji. Działanie było celowe, dlatego, że właśnie jednostki KSRG zostały wytypowane do działań w środowisku skażonym.

Pozyskany sprzęt o wartości ponad 13.000,00 zł. został oficjalnie przekazany prze Wójta Gminy Mirów – Artura Siwiorka i już jest w podziale bojowym.

W miniony czwartek, 4 czerwca w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie Wójta Gminy Mirów Artura Siwiorka  z Wicemarszałkiem Województwa Rafałem Rajkowskim. Tematem spotkania była perspektywa realizacji projektów z udziałem środków marszałkowskich ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym.

                Należy wspomnieć, iż samorząd Gminy Mirów corocznie korzysta ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dzięki pozyskanym środkom budujemy lub modernizujemy świetlice wiejskie, doposażamy jednostki ochotniczych straży pożarnych, powstają wodociągi gminne czy infrastruktura drogowa.